שתיקה

אני, לא אגיד את שיש לי לומר.

לא אשא משלי על ההר.

בליבי יישאר סגור ומסוגר,

עד מותי, עד עפר.