אני יודע מיהו הצובע אבל למי ניתנה סמכות להחליט על המהות? האם לרצות עולם מושלם זה מוגזם? "הבגד עושה את האדם" האמנם? האם מופץ האור על ידי כסות עור? האם לרצות עולם מושלם זה מוגזם?