בס"ד

פיגוע בגוש-

מה, איפה, מתי-

רק שלא יהיה מישהו שאני מכיר

מטומטם אם אתה לא תכיר אז מישהו אחר כן

שאף אחד לא יכיר-

ואח"כ ההלוויה ואלונקה ו"יושב בסתר עליון"-לא זה של מוצ"ש שאומרים מהר כי מתים ללכת הביתה... אלא בקצב של הלוויות

והספדים

ו-אתחלתא דגאולה, קמעא קמעא, צריכים להיות חזקים ואסור -הכי אסור- ...לבכות

כי גברים לא בוכים וצריך להמשיך הלאה

אבל אולי יום אחד כשנדע באמת לבכות אז נצליח גם לקיים את החצי השני- ועת לשחוק" שמחה אמיתית!- אולי"