פוקחת את עיני לאחר מאבק עיקש בכח הכבידה תריסי החלון מסננים את האור ומבעד לריסי הוא קורן בזכות זהובה אתה לידי, מעלי, מתחתי, מלפני, מצדדי בתוכי ימינך תחבקני ושמאלך תחת ראשי לא אסרק לא אבריש לא אשטוף ואשא את מגעך איתי