ומה קיץ עכשיו, מה

איך העולם מתנכר ליושביו

וחושך סערותיו וענני תשחורת

שלא יזדהו איתו

שלא דין ודברים

 

הוא יודע

שלא עליו יוותרו

ובגללו

אין אפשר להתכרבל

להחם כביכול את הצינה הברוכה

להשתלות במודע

כאילו העולם אמת

אין אפשר

אין אפשר

 

לו יהי

שיהיה זה

כבר מחר

פשוט