לחוות רציתי

לחוש חשקתי

לאחוז חפצתי

לגעת

 

להיות שם

בעצם המצאותי

אפילו בזחילה

להגיע

 

ניסיתי בכל כוחי

גם אם בכלות כוחי

השתדלתי

מאד

 

אך הם לא נתנו לי מנוח

לא הרפו

 הם לא פסקו מלהיות שם

תמיד