אהבה פנתה אלי והאירה בי קצת

לא יודע אם זה השכינה ,

או אלקים או נשמה אחת

שמעל לכל ידיעה וחכמה ,

 והרגשה שהרגשתי

אור מתוק

ובלי גבול באהבה

אני לא מבין

מאיפה הוא בא.

 

בין זוויות וקירות של בתים

פנה האור לי שלח בי טובו

אור מתוק

ובלי גבול מוצף אהבה

אני לא מבין מאיפה הוא בא

 

האור הזה

אוהב אהבה

וייפה נשמתי

באהבת אין קץ

ומתיקות חזקה

ונסתתר בסודי סוד

זה אלקים

 

אז

שוב בשדה- הוא היה

נפשי השתאתה

אל זה נשתתקה

כמה נכסוף נכספתי

אז נשבעה וביקשה,

לאהוב  לעולם