ארץ יושביה אוכלים

זה בשר רעהו של זה

חייליה וקציניה צורתם כברגים

המסובבים וננעצים

לפי פקודת נעילה

בארון הקבורה

של ארצם שלהם

 

כל יד גוררת, אוזקת, מגרשת

חופרת בלא ידיעתה את קברה שלה

 

מיטב בנייך הנם מהרסייך ומחריביך

ממך

שוב מימך

יצאו.

 

 

(אייל)