תודה

זהו שיר תודה מקרב לב

עקור

מדמם ומפרפר

שנותק

 

תודה לכל חיילי הבורג של שרון

שסיימו לגדוע

עד הפרט האחרון

את שאר הגוף

שלא הספיקו לקטוע

מהרגליים ומטה

של משפחת חטואל ויוצאי חלציה

בני הדוד ישמעאל

 

זהו שיר תודה

לכל נציגיה הרשמיים והרשמיים קצת פחות

של מדינתנו לשעברה...

 

פקחתם את עיני טובי העיוורים שבינינו

לגלות עבור מי התפללנו

ועבור מי התפללנו הורינו עד היום

ראשית צמיחת גאולתינו

 

זהו שיר תודה מקרב לב

שנכפה להיות זועם

נוקם

לא שוכח

 לא דומם

 

הבט היטב בפניהם של הילדים

חובשי הכיפות

אותם אתה "מפנה" כערמת זבל

מביתם

אלה בבגרותם

יסגרו איתך

את חשבונה הארוך והמעגלי של ההיסטוריה

כשבזקנתך תהיה אתה, וביתך, זכרונותייך, חייך, ואמונותיך

מושלכים לרחוב ככלי אין חפץ בו

בידם הלא סולחת ולא שוכחת

של אלה אותם בקטנותם

השלכת מפיסת אדמתם

 

זהו שיר תודה

למוסדותיה של מדינה

שלקחה את מיטב בניה

ושיספה את חבל טבורם

השליכה לאסלה הורידה את המים

והלכה

 

בעבורם, בעבורנו, בעבורי

היא סיימה את תפקידה.