פרפר אחד

שפגש אותי בדרך

לחש באוזני

את סוד החופש

ואני

עומדת מולו משתאה

נעצרת

ואיתי כמו עוצר העולם

נראה שהכל נדם

ואני כציפור דרור

מרחפת בעקבותיו

מעלה

אל- על