עצב נשקף מעיניה

וכל מי שמביט בה יודע זאת

העצב הולך וגובר

אך לאף אחד לא איכפת

הם שרויים בעולמם

והיא -בעולמה

פוסעת לבדה בחשיכה

מהרהרת

התעשה זאת ,או לא

לא היה לא מה להפסיד

עכשיו הם מתחרטים

מצפונם לא נח לרגע

אך היא כבר הלכה

לא תחזור

דבר לא יעזור