בס"ד

מביטה מחלון,

אין בו מה.

לא משהו של ממש שאבין,

לא משהו להסבר או לתיאור,

לא משהו של ניצחון הטוב על הרע.

ומלאכי עליון נכנסים שוב לתמונה,

מכסים על עיניי בהילתם הטהורה,

"את עוד ילדה"

-הם לוחשים

"אין לך צורך לראות זוועות של עולם,

אין לך צורך ללמוד שנאה,ושתיקה לאיד,"

מכסים בהילתם,

עד יעבור כאב,

עד תעבור שואה,

עד בא השמש ממזרח.