כששבעה ימים עוברים עלי ללא כל השפעה,

ככשמונה שעות שינה רק מגרדות את תחתית חבית העייפות שלי,

כשתשע ארוחות ביום לא משביעות אותי,

 

אני יודע שהגיע הזמן להפסיק לספור

ולהתחיל בספורט.