שמי- שמים קוראים לה שתחזור

רצה קדימה וגומעת מן האור

את העתיד העומד מולה- השולח אליה את ידו הגדולה.

עוד רגע קט ויחבק אותה לתוך ימיה הספורים.

 

מכאן זה מתחיל ומכאן אין מוצא

שירים אינה שרה ורוקמת לעצמה, את מה שצריכה.

השכנים מביטים בה בכל יום בעוברה- יראים.

היא מתעלמת ונזכרת בשמים הקוראים לה מתוכה.

 

עבר ששכחה לא יעמוד מולה יותר

מתקרבת אל היום בו עליה לוותר.

שמי שמים קוראים לה לעזוב

והשכנים באחרונה שוב מביטים בה

בעוברה ברחוב.

 

 

תודה לך על הכל...