במרחב האין סופי של

חופש החיפוש או

חיפוש החופש יש

יש חופש מוחלט.