בשדה האפשרויות הבלתי מוגבלות

הכול פתוח.

האם יש בי את החופש

לחפש כל הזמן ולוותר על אחיזה

באחת מהן.

 

מה יקרה אז ?

האם אני אאבד הכול ?

או אזכה באוצר בלתי נדלה:
מעיין נובע שאינו תם!