אני מתגעגעת אליך
פחות או יותר
לפעמים יותר
אני רוצה שתהיה לידי
לפעמים פחות
אני רוצה שתחבק אותי
לפעמים יותר
אבל לא זה לא מכתב אהבה


אני חושבת עליך
לפעמים פחות לפעמים יותר
כשעצוב לי
אז יותר
אני רוצה שנדבר
לפעמים פחות
לפעמים יותר
אבל לא זה לא מכתב אהבה


יש עדיין משהו באוויר
פחות או יותר
כשאנחנו מרגישים בודדים
אז יותר
משהו מחזיק אותנו קרובים
לפעמים פחות
אבל לא זה לא מכתב אהבה


אתה עדיין חסר לי
פחות או יותר
כשאתה מנצל אותי
חסר פחות
אבל כשאתה מחייך אליי
אתה חסר יותר
אבל לא זה לא
מכתב אהבה