שעון החול

 

 

שעון החול

  שנתלה מעל ראשנו

    מגיר מטה  -

      את גרגירי דמינו.

        בעוד עשרים,

          או עשר שנים,

            כשיאזלו הגרגירים של מעלה

              נדע כי בא קיצנו.

                וכשנקיץ –

                  שעון החול

                    שנתלה מעל ראשנו

...

...

...