מט בשלושה מהלכים

 

כשהייתי ילד

סבי היה זקן

ובסוף מת,

 

היום אני איש

אבי זקן

ועוד מעט ימות,

 

עוד רגע קט

וגם אני זקן

...