שא בעצבוני עד כמה שתוכל

התוכל?

לא לחינם קפצתי שפתי

הבן את שלא נאמר.

אל תצבע את חליפתך בשחור,

אל תבכה על מר גורלי.

פזר את הצללים

שיהיה לי

אור.