אור, אפילה מתקרבת, תהום, ונסיקה למעלה

מופשטות רחפנות והנחתה למציאות

לא קל לחיות בין רוח לחומר וקשה וכואב ומר ונופל

אבל שוכחים לראות את המתנה והנפלאה ולנתב את הכוח העצום בתוך כל המטריאליזם