משפל לגאות

כך נעים חיי

משמחה לעצבות

אתה יכול לראות בעייני

שכבר מזמן לא אהבתי

וספק אם אוהב

וגם אם כן

האם אהיה נאהב?

 

שוב גאות ושוב שפל

ולעיתים נסחף רחוק

כך נעים חיי

מבכי לצחוק

אתה יכול להקשיב לשירי

אתה יכול ללכת

לא, אני לא אכעס

זאת שוב תהיה שעת שפל מאוחרת...