כמו אבן שתלויה על בלימה

אתה אוחז בי.

האושר הוא קרוב

בטווח נגיעה,

באופק.