עתיד מובטח מונח בצד, נזנח כשנתגלו פגמיו. נוף שונה נפרס מכל חלון שנפתח. הבטחות של נחלים, של הרים, הפכו לאבק למגע רגלי. שאריות חלום. יום רודף יום.