עתיד מובטח מונח בצד, נזנח כשנתגלו פגמיו. נוף שונה נפרס מכל חלון שנפתח. הבטחות של נחלים, של הרים, הפכו לאבק למגע רגלי. שאריות חלום. יום רודף יום. חיי מבלי לחיות. אותה השיחה הותירה אותי רק גוף נבוב. נותרו רק הזיות. עכשיו שוב, שניעור החלום, ירצח בלי סיבה לא מגיע לו לחיות.