מצאתם את היעד עקבתם אחרי המפה. איבדתם דרכם לפיד ליבכם כבה. אומר רק אמת השחור הוא לבן. רוצה רק לברוח אבל שילחתם מזמן. קיים כמו בועה, כמו קשת בענן אין רוח ברורה. נוצרתי בלי משים, בטעות שאצא תבוא הזריחה. אינני הולך בעקבות פרורי הלחם. נולד אל העולם. מביט במראה השבורה ורואה את כולם.