פח"ע- פעילות חבלנית עוינת, שלא כמו סתם פעילות חבלנית שהיא בכלל לא עוינת.