היום בערב כך אומרים יולד כוכב אך מי שבעצם נולדים הם רבבות אוהדיו גם אם תשים בובה של טיבי על חוף בניצנים גם לו פתאום יצוצו גדודי מעריצים. כי העדר מחפש אחרי בחור חדש לדהור כי מגבסו כבר נמאס וגם נינט צבועה אפור רק תגיד לי צביקה מה!!! תאמר מילה ואני שם תגיד לי מי נבחר ואני כבר אסגוד לו קבל עם. אני אצרח כמו מטורף גם שערות למרוט חשוב רק תגיד לי צביקה מי!!! אני כבר אכנס לגרוב. אני פתטי, אני מסכן אני שלך מכאן ולהבא! מה ? אתה לא מזהה? אני נוער אלפיים וארבע.