חזון אחרית הימים המשורר: מוני אוליצור חזון אחרית הימים באופק מאדים עם ישראל שב לארצו בוסס בדמים יצחק וישמעאל רבים על אדמתך והשופכים את דמם מקדשים את שמך ואתה שהבאתנו עד הלום האם זהו פשר החלום האם יגור כבש עם זאב אך אדם לאדם יביא כאב והאם על חרבנו נחייה לעד וערכי מוסר ואנוש נאבד ועבור הארץ המובטחת מה יש עוד לתת מה יד עוד לקחת ומאחורי עשן הקרבות ותחת מסווה המלים והדרשות שני עמים אומרים ברורות לנו נתן אלוהים את הארץ הזו ובהעדר מתכון טוב יותר בינתיים יש לחלוק את הארץ לשנים ועל חלקת אלוהים הקטנה יקים לעצמו כל עם מדינה