[נעמי שמר שירת הים, ושירת דבורה נחרטו בזיכרוננו יותר מכל סיפורי המקרא. שירת רחל הרעיפה עלינו עצב מהול באהבה. את שירת ביאליק אהבנו לקרוא אפילו אם לא הייתה בחינה. אך מאז שנות החמישים זרחה בישראל שירה חדשה, תמליל ופזמון חברו בהרמוניה מופלאה, שירי מולדת ואהבה הרעיפו עלינו הנאה ושלווה. מהירדן והכנרת שאבה נעמי השראה, ועלוות עלי האקליפטוס רטטה בשירתה. תרומתה לאהבת הנוער את הארץ עלתה על כל עמותה, ושיריה ינציחו את זכרה בלב האומה.     הכנסת-טקסט-אדום