קסם החלום נפרש מעלי נופים נשפכים כאן הם חיי. פרחים פורחים אילנות מלבבים שמים כחולים עננים שם חיים שינוי נוחת בא מארץ השיכחה ענן אפור של כאב מסתיר את השמש שעל העולם המלבב ניצחה נהר האור נסגר עם סכר של עצבות בלי אור אין חיים. פרחים לא פורחים הם קמלים ונובלים. אילנות לא מלבבים הם יובשים ומתים. שמים אפורים. ענן סוגר על השמש. אם רק יזוז אותו הענן החיים יחזרו אל אותו החלום.