בין השמשות. והשבת הגיעה. השלווה , הרגע היפה ביותר בחיי. השעה המבורכת מכולן. נפשי בקשה עצמה למות , להדבק בטוהר , בחולשה הממכרת , הניחי כפך בידי , מלאת טוהר הכל. בקרירות מלטפת פנים , בסתר לשון מעודד , אנו עוד פה , אנו עוד פה ! ואראך מתבוססת בדמי אני ואומר לך , בדמי מותי , בדמי מותי!!