היא ביצורים על גבי ביצורים מוקפת חומה בלתי חדירה, וסביבה שומרים. מצודה. נסיון פריצה, כמו גם נסיונות פיתוי לא יועילו כאן. לכאן יש רק דרך אחת להיכנס. יש לנטרל את הנשק ולשכנע את השומרים. לשכנע את השומרים, שהמטרה היא לשמח, לעזור, ובשום אופן לא להזיק. לשכנע את השומרים שכל נסיונות התקיפה בעבר היו של אחרים, דורשי רעתך, או לא, זו התוצאה, אך מה הכוונות. לשכנע את השומרים לא להוסיף ביצורים, אלא להוריד. בזהירות. בתשומת לב לחודרים. מצודה אדומה, פועמת, לב. הוא מצודה עם חומות השומרות את כולם בחוץ ואותי משאירה חשוף נעול מבפנים אין מפתחות רק שופרות להפיל את חומות יריחו שסוגרות עלי הקיפי, הקיפי אותן תקעי פעם, פעמיים, שבעה ואני אדחוף מבפנים. עוד נפיל אותן יחד את אותן החומות, שסביב לליבי.