קין אמרת לי לא אסור אך לא הסברת לי איך לא קיבלתי הוראות שימוש ועכשיו הכלים שלי שבורים ציווית לבל אשחית והשחתתי ועתה קול זרעי זועק אלי מן האדמה וממנה גורשתי. הבל קול דמי אחיך זועקים אלי או אולי דמי פוגעים ומחזקים הסימן על המצח או אולי רק בלב רוצה לתת הכל ולא תמיד אפשר לתת מעצמי אסור, או שמותר לפעמים גם ללא דמים הסימן בלב נשאר וגם תחושת האשם נהרגתי אבל הרגתי אדם