נפש מיוסרת רוצה לפרוץ מחסום. הידיים הכלואות רוצות לשבור את מעטה החומר, ללוש, ליצור. כמו דגדוג שלא מרפה.