ארבעים יום קודם יצירת הולד, הרבה לפני שכל הבלאגן נולד, כבר היה ברור מי תהיה אשת הבחור. אם העתיד כל- כך ברור כשהעובר עוד מחובר לטבור, אז למה כשהוא מגיע למיטב ימיו ערפל כבד מכסה את חייו?