רשימת שמות מעלה זכרונות של קשרים ישנים כמו דרישה אל המתים הזמן שחלף לאיטו לא הביא איתו לא שינוי קונקרטי ואף לא סיכוי תיאורטי