פיות נתפסות כעדינות חלשות כמעט נכחדות אבל רק מעטים יודעים להבחין במקור הכוח הטמון בעדינותן כמו יכולתן המופלאה להעניק משקל לפרטים הקטנים שצובעים תעולם בצבעי הקשת בענן...