עוזי שכטר

ֹשָם אֶכְתוֹב ֹשִירַי

צלמי, צלמך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה