אהבה מנצחת אותי

מבקיעה גְבַהּ חוֹמָתִי

וּכְתָלַי - להיפתח

לך

יפתי רעייתי

 

אהבה מנצחת אותי

ואותך

להיפתח אחד לשני

לתת יד וביחד

ללחום חיינו

וכל אחד

לחוד -

לחיותם

לאוהבם

 

אהבה מנצחת פחדינו

לעלות בשְבִילָהּ -

שביל מופלא יוליכנו

אליה

שומרת צעדינו

צוֹפִיָה

 

אהבה מלמדת שנינו

- מהי עֲנָוָה,

להיפתח לה

בכנות עֲנִיווּת

 

וּלאהוב – באהבה

 

אהבה

פוסעת עימנו

מחבקת אותנו

ֹשָרָה לִבֵּנוּ,

 

שיר כל

השירים

שִירָהּ

 

 עד נגיע יחדיו לְגַנָהּ

 

ותפתח לנו

ֹשַעֲרָהּ

ובאנו

בגן-אהבתה

 

 

גננו

הנצחי

בה