לובשת צורה אחרת של מגינה מחודשת פלא שאני לא בוכה גנבת דעתי במודע. הולכת בדילוגים של ילדה הופכת לאשה שאינה. לא מכירה את עצמי ואותך שוברת בקלות שתיקתך. לובשת צורה אחרת של מנגינה מחודשת פלא שאני לא בוכה הפכתי דעה ישנה לדעה נחרצת ואיתנה. וכשתיגע בי תדע שאיני האשה שהיתה. וכשתרצה בי אז תדע שאיני האשה שהיתה. וכשתאהב אותי אז תדע שאיני האשה שהיתה!