שיכון המזרח מוקדש לכיתה ד' 2 בית-ספר רמז, 1952 שיכון המזרח שנות החמישים היה לנו הכול, כדור של סמרטוטים וחנכיות בעיניים. שנות החמישים גבעות של צבעים ותלמים שנגמרים בשמים. היינו שם משיטים צבים נושאי תורני בשורה בשלוליות ילדותינו ולעבר נמלי הבגרות. שיכון המזרח שנות החמישים ירח תועה. תנים מנגנים צללים בלילות, הרוח צורחת בפחונים זלעפות, יריעות געגועים אוהלי זיכרונות מעברות. בחורף ההוא הטל שם נשפך כחשמל מפנסי הרחוב, באפלולית פרדס המנדרינות רקמו מותנו בירוק, היה לנו הכל.