לחיי הצוף המתוק מדבש, לחיי היסמין, ריחו נדף. לחיי צוף האהבה. למצוץ, למצוץ, למצוץ בכל פה. לחיי כנפי החופש שלי, כנפיים לפרפר ולהתפרפר חופשי חופשי. נשיקת הפרפר וצוף היסמין וכנפיים להתפרפר, זה כל מה שצריך. לנשק, למוץ ולמות, הן זהו פשר העולם, הן כך הכל זורם, וזה טעם החיים: כך: מתוק ויפה. כך אמר החכם מכל אדם, כך אמר אדון הפרפרים כך אמר הוא לקוהלת. זה טעם החיים: מתוק ויפה.