הולכת לאורך הים לפעמים מים לפעמים חול לפעמים גל עצום וקוצף לפעמים קטן רך ומלטף יש שקט של המית הגלים ויש את שאון הגלים המתנפצים עומדת משתאה אל מול- הרמונית הניגוד לוקחת מהם כוחות וממשיכה לשחות...!