כל כך שמחה, שמתחילה להיות עצובה. כל כך בטוחה, עד שלא יודעת כבר מה אני מרגישה. כל כך רוצה, אבל לא יודעת מה. כל כך מחכה, אבל לא בטוחה למה. לא רוצה זמן, אבל רוצה את כל הזמן שבעולם. רוצה ללכת, ולהשאר לעד. רוצה לשבת במרכז, ולעמוד בצד. רוצה את כולם, ולא רוצה אף אחד. לא רוצה עזרה, שמישהו יושיט לי יד. צריכה מישהו, אבל רוצה לבד.