לילה רד על הרחוב,
אין בחוץ אפילו ציוץ.
בשמים כוכבים לרוב,
אולי ירח יצוץ.

חושך כאן כבר בעולם,
חושך , שקט , וסוד.
לו ידעתי אני ,טוב מכולם
מה שם בעומק , ביסוד.

חושך רד על היקום
ואפילו ירח נמנם.
אולי בבוקר כשנקום ,
נגלה עולם מהמם.

ושקט זה , רצה לומר
שיש שרועש שנמצא
ורגע קט , שכבר ניגמר
הרגיש הלב וניתרצה

ובית שם , קטן וטוב
ומלא הוא עד אין קץ
בית שם בסוף רחוב
בחושך הוא היטב נוצץ

יש שם ילד , יש מיטה ,
יש חלון נישקף הים
והאשה שם מביטה
אולי אושרה ממתין לה כאן?

והירח שם ממעל,
שלח חיוך מאיר , רטוב.
האין ידך אי שם במעל?
או שמא מידי זה טוב?

זעק השקט אל ירח,
וזה השפיל מבט.
מגלה עולם קרח
וציור שרק שורבט.

שתק ירח , שתקו עננים
וציוץ רחוק נשמע ,
הגיע הבוקר וניצוצות ראשונים
כיסו את פני האדמה.

הקיץ היום , שקע הליל.
וזה לא רק הלב שחלם ,
היה שם אור , היה שמים.
זה האור שהביא הים.