נמלים קטנטנות
אוגרות מצבור
לחורף הקרב.
הן מתרוצצות
נופלות וקמות
כמה מהן נופחות נשמות
אך למרות הכל
לא מרפות.
 
התבוסה
היא לא מנת חלקן,
הכניעה
 אינה שורש הוויתן.
הכוח שלהן
עולה על כל הציפיות
הגדלות שלהן
מרימה לא מעט גבות.
 
לו הן היו לוקחות אותי לקינן
לא הייתה לי ברירה
אלא לנצח את החרדה
ולהתמודד
מולה
פנים מול פנים.