למה לעשות טורנדו, טורנדו מכל פו

למה לעשות צונמי, צונמי מכל טפו

למה לעשות אנטרקטיקה מכל דבר קפוא

למה לעשות עניין מסתם

 

למה לעשות רעש אדמה מאנחה

למה לעשות רעם, רעם מנביחה

למה לעשות יער מנבט בפריחה

למה לעשות בלגן

מכל דבר קטן

 

מה הביג-דיל, מה הביג-דיל, מה הסיפור שלך

מה אוכל אותך, מה יהיה איתך

מה הביג-דיל, מה הביג-דיל, כמה עוד נכה בתוף

איפה זה קו החוף, מתי נראה את הסוף

סוף-סוף