כל מחשבה עומדת במקומה
כל דיבור משלב תנועה
כל מעשה מלא בענוה

כך עומדת התקופה הגדולה
ומהפכת כל תשוקה לאהבה
כל תאוה לקדושה
כל להבה של נפילה
לאש של תורה

ואם נפילה באה
מתוך עליה
שאינה במקומה
מזכירה לנו ההויה
את מקום הכהונה

ומשם מופיעה עלינו
הבנה חדשה
שגם כאשר יש כאבים
אין אנו מתיאשים

----

את ראשי הרמתי
הבטתי בחטאי
היש מי שיבין את כאבי
לחשתי...

שם בתוכי בוערת נשמתי
כמה חטאתי אל עצמי
כמה התרחקתי
בכיתי...

ובעוד נשמתי בקרבי
מבקש אני
את סליחת אהובי
סלח לי...

דמעתי אל תשיב ריקם
גם אם אינה יצאה
כאבי אל תזרוק לים
גם אם הוא לא כרצונך

שובה אלי
כי אני מרגיש
כל כך רחוק
כל כך כואב
כי בעצם
אתה הגואל

ובעבודתי
כל מי שאני
ממך באתי
ואליך נפילתי
ואיבוד עצמי
מול עיניך
מול אורך
צולל אני אל אהבתך
ובוער בתשוקתך
כי מי לי מבלעדיך
וכל תשוקות עולם ממך
ואורות אהבה אליך
ממך אני ושלך
רק שלך...