אחות במטבח מכינה לביבות

במעלה גבעה פוסעת אשה

נערה יוצאת את הארץ לראות

ובפרדס שוזפת שושנה

 

ומי שם צופה טועה בך לזנות

הרי זה מקרוב בא

והוא יודע אותך לענות

מבאישה צחנת נבלה

 

פחם הלביבות לאפר נהיה

הדלת בפניך ננעלת

התנערי מעפר קומי ונלכה

ואת על הסף מוטלת

 

בת אחות אשה

מפעפע זכרך בדמינו

ובשרינו פוצע תחינה

רצה במנוחתינו